PHARMADRON

https://www.pharmadron.es/

Aplicación de vehículos non tripulados autónomos e robotizados ao sector da saúde para a loxística e distribución a farmacias ou outras localizacións, de medicamentos e outros produtos farmacéuticos baixo as condicións requiridas por cada produto (temperatura, humidade, etc.).

SOLARbotix


Fabricación de conxuntos solares encapsulados (placas fotovoltaicas) mediante tecnoloxías de fabricación de compostos para que poidan moldearse en superficies non planas (por exemplo, as ás dos avións).

DroneSuite

https://itg.es/

Plataforma cloud con ferramentas e utilidades SW destinadas a facilitar a xestión, operación e administración da actividade habitual dunha operadora de RPAS, que permite automatizar as tarefas de procesado e xerar resultados de forma eficaz.

Para poder ofrecer los servicios de la web: www.bfaero.es y poder administrar la página, FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO- Programa BFAero, guardaremos cierta información en su ordenador mediante el uso de las cookies.

Solo si nos autoriza a guardar las cookies en su ordenador, le será permitido navegar por esta página web y ver toda la información y servicios. Si quiere saber qué son las cookies, cuáles utiliza esta página web y cómo eliminarlas, consulte la política de cookies de la web BFAero.