Antes de iniciar o proceso de inscrición, por favor, le con atención as
bases da convocatoria.

Para realizar a inscrición, cómpre que cres unha conta na plataforma de BFAero cos datos da persoa responsable do proxecto:

FORMULARIO DE REXISTRO

Información sobre protección de datos persoais conforme ao Regulamento (EU) 2016/679. Conforme ao establecido na normativa, informámoslle sobre o tratamento dos datos de carácter persoal:

    Responsable do tratamento dos datos: FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO- Programa BFAero.- Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, El Palomar s/n, C.P. 27004 – Lugo. C.I.F. G27213206, Correo: protecciondatos@bfaero.es

    Finalidade do tratamento: xestionar os datos dos participantes que presenten proxectos a través do apartado de inscrición da web www.bfaero.es conforme ás instrucións establecidas nas Bases da Convocatoria.

    Lexitimación: cumprimento do establecido nas Bases da Convocatoria, consentimento do interesado.

    Destinatarios: os datos poderán ser comunicados aos membros do Comité Executivo, avaliadores, entidades promotoras e colaboradores vinculados ao programa BFAero, conforme se establece nas Bases da Convocatoria, así como a terceiros en cumprimento das obrigacións legais vinculadas. Non se prevé a transferencia internacional (fora do EEE), salvo con fins de almacenamento, e en todo caso en base á existencia dunha decisión de adecuación, en base á existencia de garantías axeitadas, así como entidades adheridas ao acordo privacy shield (http://www.privacyshield.gov)

    Prazo de conservación: cando menos durante os prazos establecidos nas diferentes fases do programa BFAero, desenvolvemento da lexislación aplicable e en todo caso mentres se manteña a vixencia do consentimento e non se solicite a supresión.

    Dereitos: poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade de datos, opoñerse ao tratamento ou solicitar a súa limitación, enviando a súa solicitude ao enderezo do responsable. Teñen dereito a retirar o consentimento prestado, no seu caso. Poden realizar unha reclamación ante a Autoridade de Control de protección de datos.

Acepto e presto e consentimento para o uso e divulgación das imaxes que encamiño na miña solicitude nos termos e medios que se contemplan nas BASES da CONVOCATORIA.

Lin e acepto as BASES da CONVOCATORIA

Lin e acepto a POLÍTICA DE PRIVACIDADE


(Pronto versión en galego)

Aviso Cookies

Para poder ofrecer los servicios de la web: www.bfaero.es y poder administrar la página, FUNDACIÓN CEL INICIATIVAS POR LUGO- Programa BFAero, guardaremos cierta información en su ordenador mediante el uso de las cookies.

Solo si nos autoriza a guardar las cookies en su ordenador, le será permitido navegar por esta página web y ver toda la información y servicios. Si quiere saber qué son las cookies, cuáles utiliza esta página web y cómo eliminarlas, consulte la políticade cookies de la web BFAero.

política de cookies de la web BFAero